QUOTATION|CHANG Teng-Yuan|文 / Daisuki Nishimura - CHANG Teng-Yuan